calling

Navigating the legal procedures for Debt Recovery from Industrial Park Land Use

June 28, 2024

Navigating the legal procedures for Debt Recovery from Industrial Park Land Use

 

Leasing land use rights, factories within industrial parks are common activities when entrepreneurs embark on business ventures or expand their operations. The rental fees for land use rights and factories often entail substantial value, along with additional costs such as real estate brokerage fees. During the execution of these leasing agreements, some parties may not comply with their contractual obligations to pay on time and in full. How can such outstanding debts be recovered?

 

ANHISA has served numerous clients, including industrial park developers, industrial parks lessees, and real estate brokers as providing services related to debt recovery and dispute resolution. Based on our experience, businesses would need to pay attention to a professional and effective process as below.

 

Maintaining communication and regularly monitoring partners: Ensuring regular communication is crucial, as it keeps track of business conditions and cash flows of your Clients. Pursuing outstanding debts from partners with good business results and continuous cash flows is often more favorable, whereas demanding repayment from partners facing liquidity issues may not yield favorable results.

 

Reminding and requesting payment (pre-litigation or before action) are effective method for businesses to recover debts by exerting pressure, while also opening opportunities to renegotiate repayment schedules and processes, as well as offsetting remaining balances between parties. Many debts have been successfully recovered during our involvement in debt collection support. However, the success rate at this stage depends largely on the debtor’s goodwill. Reminders and payment requests can be conducted via email, formal written letters, or even with the involvement of lawyers to increase pressure on debtors.

 

Mediation: Mediation, as an alternative dispute resolution method, is also a suitable solution for effective debt recovery in Vietnam. Currently, mediation is widely chosen by business parties for dispute resolution and reconciliation. Through mediation, creditors can assess the debtor’s ability to pay and liquidity, design repayment schedules, and reach high-enforceability mediation agreements.

 

Litigation and dispute resolution at Court or Arbitration: In cases where debtors refuse to pay, creditors can file lawsuits with dispute resolution authorities, including arbitration (if parties have valid arbitration agreement) or Vietnamese courts. Litigation stages generally have higher effectiveness in increasing pressure and achieving a solid legal basis for debt recovery. Nonetheless, high legal costs, including lawyer fees, procedural costs, notarization, authentication, and travel expenses, pose considerations for creditors when deciding to litigate.

 

Apart from the above issues, conducting corporate searches will also help creditors accurately assess the debtor’s operational status. The asset structures of each debtor are quite distinctive, hence handling methods for debtors will also vary. For debtors being industrial park developers (with debts often being brokerage fees, tenant introduction fees), they typically have fixed headquarters as their main assets are fixed assets within industrial parks. On the contrary, if the debtor is a lessee (such as manufacturing enterprise), they may relocate factories elsewhere, or only place factory addresses (branches) within industrial parks while their main headquarters may be located in other provinces or cities, complicating the debt recovery process.

 

With ANHISA’s experience in similar cases, we are always ready to support our valued partners, whether they are real estate brokers, industrial park developers, or lessees in resolving outstanding debts. We can participate with our clients from the corporate search stage to assess the overall situation, conduct reminders, payment requests through lawyer letters, or support clients in the dispute resolution process, especially in commercial arbitration or court.

 

If you seek the assistance in of preparing for debt recovery, please do not hesitate to contact us via:

ANHISA

Mr. Dang Viet Anh

Email: anh@anhisa.com

T: (+84) 28 5416 5873

M: (+84) 983 467070

Thủ tục pháp lý trong thu hồi các khoản nợ từ sử dụng mặt bằng trong khu công nghiệp

 

Thuê và cho thuê quyền sử dụng đất, nhà xưởng trong các khu công nghiệp là hoạt động phổ biến khi các thương nhân sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp bắt đầu khởi sự kinh doanh hoặc mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động của mình. Các khoản tiền thuê quyền sử dụng đất, nhà xưởng trong khu công nghiệp thường có giá trị rất lớn, kèm theo cả các chi phí phụ trợ như chi phí môi giới thuê bất động sản khu công nghiệp. Trong quá trình thực hiện các thỏa thuận này, không phải lúc nào các bên có nghĩa vụ thanh toán cũng tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng của họ là thanh toán đúng hạn và đủ giá trị. Cách nào để thu hồi những khoản nợ tồn đọng như vậy?

 

ANHIS đã phục vụ nhiều Khách Hàng là nhà phát triển các khu công nghiệp, bên thuê diện tích trong khu công nghiệp và các nhà môi giới, tư vấn dịch vụ liên quan đến việc thu hồi, giải quyết công nợ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, quý doanh nghiệp sẽ cần tư lưu ý đến một quy trình chuyên nghiệp và hiệu quả.

 

Giữ liên lạc và thường xuyên theo dõi đối tác của mình: bảo đảm liên lạc thường xuyên là điều quan trọng, vì ta sẽ biết tình hình làm ăn, dòng tiền của khách hàng ra sao. Truy đòi các khoản nợ tồn đọng từ những đối tác có kết quả kinh doanh tốt và dòng tiền ra vào liên tục thường thuận lợi hơn, trong khi yêu cầu trả nợ hoặc các quá trình tố tụng gửi đến các đối tác đang trong tình trạng mất thanh khoản thường sẽ không mang lại nhiều kết quả khả quan.

 

Nhắc nhở, yêu cầu thanh toán trước khi tiến hành các quá trình tố tụng là cách hay để doanh nghiệp có thể thu hồi thông qua gây sức ép, đồng thời mở ra các cơ hội để có thể thương lượng lại về lịch biểu thanh toán nợ, quá trình trả nợ, cũng như cấn trừ các khoản còn tồn dư giữa hai bên. Nhiều khoản nợ đã được thu hồi thành công trong quá trình chúng tôi tham gia hỗ trợ các chủ nợ thực hiện truy đòi. Tuy nhiên, mức độ thành công ở giai đoạn này phụ thuộc rất nhiều vào thiện chí của bên nợ. Việc nhắc nhở, yêu cầu thanh toán có thể thực hiện qua email, qua thư từ chính thức hoặc thậm chí có thể có sự tham gia của các Luật sư để gia tăng sức ép lên các bên nợ.

 

Hòa giải: Hòa giải, một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, cũng là một giải pháp phù hợp để thực hiện thu hồi nợ hiệu quả tại Việt Nam. Hiện nay, hòa giải được các bên thương nhận lựa chọn rất nhiều trong giải quyết tranh chấp và bất đồng. Thông qua hòa giải, Chủ nợ có thể đánh giá được khả năng thanh toán và khả năng thanh khoản của con nợ, thiết kế được lịch trình trả nợ… đồng thời thỏa thuận hòa giải thành cũng có giá trị thi hành rất cao.

 

Khởi kiện và tham gia giải quyết tranh chấp: Trường hợp bên nợ chây ỳ không trả, chủ nợ có thể khởi kiện ra cơ quan giải quyết tranh chấp, bao gồm trọng tài (nếu các bên có thỏa thuận trọng tài hợp lệ) hoặc Tòa án Việt Nam. Giai đoạn tố tụng nhìn chung sẽ có hiệu quả cao hơn trong việc gia tang sức ép và đạt được cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thu hồi các khoản nợ. Tuy nhiên, chi phí pháp lý cao – bao gồm chẳng hạn chi phí luật sư, chi phí cho các thủ tục, công chứng, chứng thực và đi lại, etc sẽ là vấn đề mà chủ nợ cần cân nhắc khi quyết định khởi kiện.

 

Ngoài những vấn đề trên, việc tiến hành các đợt corporate search cũng sẽ giúp chủ nợ đánh giá đúng tình trạng hoạt động của con nợ. Cơ cấu tài sản và cách thức xử sự đối với các con nợ cũng sẽ khác nhau. Đối với bên nợ là các nhà phát triển khu công nghiệp (khoản nợ thường là phí môi giới, phí giới thiệu bên thuê), họ thường có trụ sở cố định vì tài sản chủ yếu của họ sẽ là các tài sản cố định tại các khu công nghiệp. Nhưng nếu con nợ là các bên thuê (doanh nghiệp sản xuất) thì họ có thể dời nhà xưởng đi nơi khác, hoặc chỉ đặt địa chỉ nhà máy (chi nhánh) trong các khu công khiệp và trụ sở chính có thể nằm ở các tỉnh, thành phố khác, gây khó dễ cho quá trình thu hồi công nợ.

 

Với kinh nghiệm của ANHISA trong các vụ việc tương tự, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ các quý đối tác là bên môi giới, nhà phát triển khu công nghiệp hoặc bên thuê diện tích quyền sử dụng đất, nhà xưởng trong quá trình giải quyết các khoản nợ tồn đọng. Chúng tôi có thể tham gia cùng quý Khách Hàng từ giai đoạn thực hiện corporate search để đánh giá bức tranh tổng quan vụ việc, tiến hành nhắc nhở, yêu cầu thanh toán bằng các thư yêu cầu của Luật sư hoặc hỗ trợ quý Khách Hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp, đặc biệt là tại Trọng tài thương mại hoặc Tòa án.

 

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc thu hồi nợ, vui lòng liên hệ chúng tôi:

ANHISA

Đặng Việt Anh

Email: anh@anhisa.com

T: (+84) 28 5416 5873

M: (+84) 983 467070

Related posts